top of page

Vuosikokouskutsu Joen Juju ry

Joen Juju ry KOKOUSKUTSU


VUOSIKOKOUS 2021

Tervetuloa Joen Juju ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen ma 13.9 klo 18 Saimaan Satamat Oy:n toimitiloissa Satamatie 4, Joensuu.

KahviN varaamiseksi pyydämme ilmoittautumista joenjuju@hotmail.com, viim. ma 6.9.


ESITYSLISTA

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat samalla toimia tarvittaessa äntenlaskijoina

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima

● vuosikertomus ja

● tilinpäätös sekä

● toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

8 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

11 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja

12 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

13 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

14 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

15 Seuran sääntöjen muuttaminen

Voimassa olevan seuran sääntöjen 15 §:n mukaan:


”Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä ja 4-8 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.”


Sääntöjen 15 §:n ehdotetaan muutettavan seuraavasti:

”Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. ”


16 Käsitellään muut asiat

17 Päätetään kokous


JOHTOKUNTA


149 views

Comments


bottom of page