top of page

Joen Jujun sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona 4.10.2023 klo 18:00 Joensuun Urheilutalolla

Updated: Sep 27, 2023

Tervetuloa Joen Juju ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen ke 4.10 klo 18 Joensuun urheilutalolle


ESITYSLISTA

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat samalla toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima

● vuosikertomus ja

● tilinpäätös sekä

● toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

8 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

11 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja

12 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

13 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

14 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

16 Käsitellään muut asiat

17 Päätetään kokous


JOHTOKUNTA

126 views

Comments


bottom of page