top of page

Joen Juju Ry:n vuosikokous 2020

Tervetuloa Joen Juju ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen sunnuntaina 4.10.2020 klo: 17.00 alkaen Saimaan Satamien tiloihin Satamatie 4.

ESITYSLISTA

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat samalla toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima

● vuosikertomus ja

● tilinpäätös sekä

● toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

8 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

11 Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

12 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

13 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.

14 Muut asiat

15 Päätetään kokous

JOHTOKUNTA

69 views

Comments


bottom of page